• FOTGÄNGARSKYDD INTE BARA UTE PÅ VÄGEN

    NÄR STANDARDEN FÖR FOTGÄNGARSKYDD GÅR LÄNGRE ÄN LAGBESTÄMMELSERNA

  • MATERIALEN SOM SKAPAR FÖRÄNDRING

    EDAG LIGHT COCOON – MÖJLIGT PARADIGMSKIFTE FÖR FRAMTIDENS MOBILITET

Processtyrning

Processtyrning inom fordonsutveckling formar, kontrollerar, övervakar och förbättrar utvecklingsprocesserna med målet att nå processorientering på alla nivåer. När allt kommer omkring är ju detta något som syns utåt i produktens kvalitet. Dessutom behöver det inte vara en slump att nå ambitiösa milstolpar. I stället kan det garanteras med kompromisslös processorientering. Inte bara en gång, utan alltid.

Vi ansvarar för alla processer inom utvecklings- eller startfasen som krävs för att nå projektets milstolpar. Vi har alltid ett mål: att garantera att komponentdels- och fordonsgodkännande överensstämmer med status både i den dagliga verksamheten och i generella utvecklingsprojekt. Din process för produktutveckling lägger grunden till ditt handlande.

Vår expertis är anpassad till kundens områden inom teknisk utveckling: elektrisk/elektronisk ingenjörskonst, kaross och utrustning, fordonet generellt, chassi och drivlina.

Se vår internationella webbsida för mer information