• FOTGÄNGARSKYDD INTE BARA UTE PÅ VÄGEN

    NÄR STANDARDEN FÖR FOTGÄNGARSKYDD GÅR LÄNGRE ÄN LAGBESTÄMMELSERNA

  • MATERIALEN SOM SKAPAR FÖRÄNDRING

    EDAG LIGHT COCOON – MÖJLIGT PARADIGMSKIFTE FÖR FRAMTIDENS MOBILITET

PÅ PLATS FÖR DIG – INTE BARA NÄR DU BEHÖVER OSS

För att vi skall kunna ge dig bästa möjliga stöd inom affärsprocessen med EDAG, har vi en serviceavdelning som gör det möjligt för oss att erbjuda mycket mer än ingenjörstjänster. Övergripande projekt och kvalitetsstyrning med vilka vi säkerställer efterlevnaden av projekt-deadlines  och kvalitetskrav, målgruppsinriktade förberedelser och generering av informationsmedia för din produkt, eller konsulttjänster förknippade med dina produktionsprocesser: de tjänster vi erbjuder bidrar till en långsiktig förbättring av dina produkter och tjänster.

Projektledning

Fordonsmarknaden karakteriseras av en ökande mängd varianter och modeller. Det kunderna vill ha är bilar som kan anpassas för att passa deras individuella smak, med ett brett urval av extrautrustning och tillbehör. Fordonstillverkare möts hela tiden av en enorm utmaning: vad kan man göra åt enorma administrativa omkostnader som följer av utvecklingen av bilmodeller? Mer än någonsin behöver du en partner inom projektledning, en som kan åta sig det stora ansvar som hänger ihop med komplett fordonsutveckling. Denna partner är EDAG.

Se vår internationella webbsida för mer information


Processtyrning

Processtyrning inom fordonsutveckling formar, kontrollerar, övervakar och förbättrar utvecklingsprocesserna med målet att nå processorientering på alla nivåer. När allt kommer omkring är ju detta något som syns utåt i produktens kvalitet. Dessutom behöver det inte vara en slump att nå ambitiösa milstolpar. I stället kan det garanteras med kompromisslös processorientering. Inte bara en gång, utan alltid.

Vi ansvarar för alla processer inom utvecklings- eller startfasen som krävs för att nå projektets milstolpar. Vi har alltid ett mål: att garantera att komponentdels- och fordonsgodkännande överensstämmer med status både i den dagliga verksamheten och i generella utvecklingsprojekt. Din process för produktutveckling lägger grunden till ditt handlande.

Vår expertis är anpassad till kundens områden inom teknisk utveckling: elektrisk/elektronisk ingenjörskonst, kaross och utrustning, fordonet generellt, chassi och drivlina.

Se vår internationella webbsida för mer information


Kvalitetsstyrning

Fordonskunder insisterar på kvalitet. Även om utvecklingstiderna har kortats, mindre resurser används och antalet modeller har ökat, är fordonstillverkarna mer engagerade än någonsin i att försäkra sig om att kvalitetskraven inte släpar efter.

Se vår internationella webbsida för mer information