Integritetsmeddelande

TACK FÖR ATT DU BESÖKER VÅR WEBBSIDA OCH FÖR DITT INTRESSE FÖR VÅRT FÖRETAG.

Skyddet av alla insamlade personuppgifter som bearbetas och används under ditt besök på vår hemsida, är mycket viktigt för oss. Dina uppgifter skyddas enligt lagens bestämmelser. Nedan kan du läsa om vilken information som samlas in under ditt besök på hemsidan, och hur den används.

1. Ansvarig enhet:
Avdelningen som driver denna sida, och som är ansvarig enligt dataskyddslagstiftningen, är:

HRM EDAG Engineering AB
Ledning: Gerd Blaschke, VD
Eriksbergstorget 11
41764 Göteborg
Sverige

2. Insamling och bearbetning av data
Varje gång någon går in på vår sida och varje gång en fil på vår sida öppnas, sparas alla data som tillhör denna aktivitet temporärt i en loggfil. Här är detaljer om den information som sparas vid varje åtkomst/registrering:

  • IP-adress
  • Registreringsdatum och -tid
  • Öppnad sida / namn på öppnad fil
  • Webbläsare och omfråga domän
  • Mängd överförd data
  • Notering om godkänd eller avvisad åtkomst

Vi lagrar data i interna, systemrelaterade och statistiska syften och denna process är viktig av organisatoriska och tekniska skäl.

3. Personuppgifter
Personuppgifter (§3 del 1 Federal Data Protection Act "BDSG") omfattar detaljer av personlig (t.ex. namn, adress, födelsedatum, yrke, titel) eller saklig natur (t.ex. inkomst, bransch/yrke, erbjudna tjänster) som har samband med en definierad eller definierbar individ.

4. Lagring av personuppgifter
Utöver detta samlas inga personuppgifter in, om du inte självmant lämnar denna information , exempelvis i samband med en förfrågan eller registrering. Inga sådana personuppgifter säljs till tredje part, eller marknadsförs på något sätt.

5. Användning och överföring av personuppgifter
Personuppgifter som du har lämnat till oss används endast till att svara på dina egna förfrågningar, för att administrera ev. kontrakt som har ingåtts med dig och för teknisk administration.

Dina personuppgifter vidarebefordras inte till tredje part eller överförs på annat sätt, såvida de inte är väsentliga antingen i kontraktadministrationssyfte (i synnerhet överföring av orderinformation till leverantörer) eller fakturering eller att du givit ditt tillstånd i förväg. Du har när som helst rätt att återkalla ditt tillstånd med framtida verkan.

Alla personuppgifter som har lagrats raderas om du återkallar ditt tillstånd till att dessa lagras, såvida det inte är nödvändigt för oss att lagra sådan information för att uppfylla det syfte i vilket den lagrades, eller om lagring av andra orsaker är förbjuden.

6. Externa länkar
Vi vill tydligt klargöra att vi inte har något inflytande när det gäller efterlevnad av dataintegritetsbestämmelser  genom leverantörer av externa länkar.

Därför ikläder vi oss inget som helst ansvar för externa länkar till tredje parts sidor.

7. Informationsrättighet
Du har när som helst, kostnadsfritt och utan att ange orsak, rätt att begära ut information om vilka data om dig som vi har lagrat. Du kan när som helst be oss att spärra, rätta eller ta bort data vi har samlat in. Du kan också när som helst ställa frågor, lämna idéer eller framföra klagomål gällande dataskyddet på vår webbsida och i vårt företag till vår dataskyddsansvarige.

Gerd Blaschke
Eriksbergstorget 11
41764 Göteborg
Sverige
Tel. 073 533 59 22

E-post: gerd.blaschke[at]edag.se

8. Teknisk säkerhet
Genom att vidtaga alla tänkbara tekniska och organisatoriska åtgärder, strävar vi efter att lagra personuppgifter så att tredje part inte får tillgång till dem. Våra tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder uppdateras löpande för att skydda insamlade data och skydda dem från obehörig åtkomst, otillåten radering eller manipulation, eller oavsiktlig förlust.

9. Lagring av personuppgifter i marknadsföringssyfte
Dina personuppgifter lagras inte i marknadsföringssyfte utan ditt uttryckliga tillstånd.

10.Användning av internetspårning
Vi använder oss av internetspårningsprogrammet Matomo för att analysera besöksfrekvensen på vår hemsida. För att utföra denna analys sparas cookies på din dator. All insamlad information sparas på tjänsteleverantören server I Tyskland. Om du inte vill att cookies ska sparas kan detta leda till att sidan inte fungerar fullt ut. Det finns möjlighet att ändra inställningarna i din webläsare så att cookies inte sparas.

Denna hemsida använder Matomo funktionen ”AnonymizeIP”. Denna säkerställer att IP-adresser överförs i förkortad form som gör det omöjligt att spåra en specifik användare. IP-adressen som Matomo skickar till oss sammanförs inte med annan insamlad information.

Matomo är ett program baserat på öppen källkod. För information om leverantörens datasäkerhet se https://matomo.org/privacy-policy/.

11. Användning av cookies
Cookies är små textfiler som sparas på din dator genom din webbläsare under den tid du besöker sidan. Cookies används till att registrera dina aktiviteter på nätet. Cookies kan inte skada din dator och de bär inte heller virus.

Vi använder två slags cookies: dels ”session cookies” som lagras temporärt under den tid du besöker vår webbsida, sedan raderas de; dels ”permanenta cookies” som används för att lagra information om besökare som gör upprepade besök på webbsidan. Syftet med dessa cookies är att vi skall kunna erbjuda optimal användarvägledning, för att ”känna igen” dig, så att du, när du besöker sidan igen, möts av en så varierad webbsida som möjligt, tillsammans med nytt innehåll. Du kan inaktivera dessa cookies i webbläsarens inställningar. Detta kan dock leda till att vissa funktioner på vår sida inte kan användas.

12. Användning av sociala medier plugin
12.1 Vi använder följande sociala medier plugin: Facebook, LinkedIn och YouTube. För dessa använder vi en så kallad 2-klicklösning som innebär att om du besöker en hemsida förs till en början ingen privat information vidare till leverantören. Plugin-leverantören kan identifieras genom att markera den grå rutan. Personlig information förs endast över då man klickar på en plugin, aktiveringen leder till att personliga data automatiskt förs över till plugin-leverantören och sparas där. Vi kan inte påverka vilken data som samlas, omfattningen av data som överförs eller hur länge den sparas. Eftersom plugin-leverantören överför data genom cookies rekommenderar vi att innan du markerar den grå rutan bör du använda säkerhetsinställningarna i webbläsaren för att radera alla cookies.

12.2 Om du aktiverar en plug-in får pluginleverantören information om att du anslutit till den specifikas sidan. Dessutom överförs de data som nämns I detta integritetsmeddelande, dock, enligt våra tyska leverantörer av Facebook och Xing, erhålls enbart ett anonymiserat IP. Detta sker oavsett om du har ett konto hos leverantören och är inloggad, eller ej, Om du är inloggad kommer data att kopplas till ditt konto. Om du klickar på den aktiverade knappen och, till exempel, länkar till sidan, kommer leverantören att lagra dessa data på ditt användarkonto och publikt föra denna information vidare till dina kontakter. Om du inte vill att data ska kopplas till ditt konto måste du logga ut innan du aktiverar knappen. 

12.3 Pluginleverantören lagrar dessa data som använvädarprofiler, som sedan anväånds för markknadsföring eller undersökningar, eller  för behovsanpassad utformning av websidan. Denna analys görs (även för användare som inte loggat in) för presentation av anpassad annonsering och för att informera andra i det sociala nätverket om din aktivitet på vår webbplats. Du har rätt att invända mot att sådana användarprofiler skapas och för att utöva den rätten måste du kontakta pluginleverantören ifråga

12.4 Ytterligare information om syfte med och omfattning av datainsamling och bearbetning av pluginleverantören finns I de integritetsmeddelanden som nedanstående leverantörer publicerat. Där finns också information om dina rättigheter I dessa frågor samt om de inställningar som kan göras för att skydda din integritet. 

12.5 Adresser till leverantörer och deras datasäkerhetsinformation:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; https://www.facebook.com/policy.php .

b) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

c) YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ .

13. Ytterligare information
Ditt förtroende är viktigt för oss. Därför svarar vi gärna på de frågor du kan ha gällande hanteringen av personuppgifter. Om du har frågor kring detta som denna dataintegritetspolicy inte ger svar på, eller om du vill ha mer information om något tema, skicka ett e-postmeddelande till följande adress: