• 50 years EDAG: Tomorrow Now.

  • MATERIALEN SOM SKAPAR FÖRÄNDRING

    EDAG LIGHT COCOON – MÖJLIGT PARADIGMSKIFTE FÖR FRAMTIDENS MOBILITET

  • EN LADDNING TACK!

    VARFÖR SMARTPHONEN FÖRÄNDRAR TRAFIKFÖRHÅLLANDENA

  • ADDITIV TILLVERKNING (3D-PRINT)

    HUR ”EDAG GENESIS” VÄNDE UPP OCH NED PÅ FORDONSVÄRLDEN 

Framtidens fordonsbransch

EDAG på FKGs underleverantörsdag i Göteborg.

Fordonsindustrin står inför en fundamental förändring. Alternativa drivlinor, digitalisering samt förändringar i konsumenternas beteende kommer att få långtgående effekter inte bara på vår produkt, bilen, utan också på befintliga affärsmodeller. Både OEM:er och leverantörer kommer att behöva förändra och utveckla gemensamma strategier för att trygga produktutvecklingen av bilen och dess tillverkning i framtiden.

De årliga leverantörsdagarna hölls i Göteborg den 12:e till 13:e oktober och var som brukligt en perfekt plattform för intensivt informationsutbyte mellan tillverkare och leverantörer.

Över 400 deltagare utnyttjade denna möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med varandra. Förutom intressanta presentationer av välkända representanter från Scania, Nevs och CEVT, presenterade även EDAGs CEO Jörg Ohlsen och Dr. Frank Breitenbach (EDAG Production Solutions GmbH & Co. KG) sina koncept för framtidens bilindustri ur ett ledande ingenjörsföretags synvinkel.

Ur ett produktutvecklingsperspektiv är utmaningen att implementera den digitalisering, som kunderna efterfrågar, i fordonet snabbare än vad som görs idag. "Just nu finns det fortfarande stora luckor mellan produktlivscykler för fordon och för elektronikkomponenter och vad vi behöver göra är att få dessa cykler kompatibla med varandra”, förklarar Jörg Ohlsen i sitt tal. ”Som produktutvecklare måste vi ta fram extremt flexibela  karosstrukturer för att kunna  reagera på framtidens ökande variantflora och mångfald till följd av alternativa drivlinor.”

EDAG har även kompetenscentra inom områdena IT och lättviktsdesign, där nya koncept har utvecklats. Med vår konceptbil "EDAG light Cocoon" har vi  visat ett sätt att kombinera bionisk design med additiv tillverkning och samtidigt fått fram ett  mer flexibelt och kostnadseffektivt sätt att producera fordon på. Med "EDAG Soulmate" har vi nu visat hur bilen kan bli en slags digital följeslagare i vardagliga aktiviteter och hur data från användarens privata och professionella miljöer kan komma till användning i fordonet.

De nuvarande utmaningarna kommer inte bara att revolutionera produktutvecklingen, i lika hög grad kommer de också oundvikligen att leda till förändringar i produktionen. I sitt tal "Att tala om en (r)evolution", presenterade Dr. Breitenbach de senaste begreppen. EDAG PS som är ett av koncernens dotterbolag, har en personalstyrka på över 1100 anställda som arbetar över hela världen med att utveckla kompletta fabriker, från planering till virtuell driftsättning. "Generellt sett är tanken att arbeta med helt integrerade nätverk, som för närvarande realiseras genom Industri 4.0, inget nytt. För 20 år sedan fanns inte tekniken för att genomföra det vi kan nu" underströk Dr. Breitenbach. "Idag har vi nått en punkt där vi på ett intelligent sätt kan koppla samman information från produktionsteknik, den digitala fabriken och olika kontrollenheter.” Genom olika exempel visade han hur gränssnitten till olika tekniska områden kan bli sammankopplade och parallella och därmed kan stora tidsvinster erhållas.

Leverantörsdagarna i Göteborg var ett utmärkt forum för EDAG, som varit representerat i Sverige i mer än tio år, att presentera sin allsidiga kompetens inom produkt- och produktionsutveckling för den svenska marknaden. EDAG Engineering AB, med huvudkontor i Göteborg, erbjuder tjänster inom områdena design, simulering, el/elektronik samt produktionsteknik. ”Dessutom får våra kunder i Göteborg naturligtvis tillgång till vårt globala erbjudande och nätverk, med en arbetsstyrka på mer än 8000 anställda," underströk Jörg Ohlsen.