• 50 years EDAG: Tomorrow Now.

  • MATERIALEN SOM SKAPAR FÖRÄNDRING

    EDAG LIGHT COCOON – MÖJLIGT PARADIGMSKIFTE FÖR FRAMTIDENS MOBILITET

  • EN LADDNING TACK!

    VARFÖR SMARTPHONEN FÖRÄNDRAR TRAFIKFÖRHÅLLANDENA

  • ADDITIV TILLVERKNING (3D-PRINT)

    HUR ”EDAG GENESIS” VÄNDE UPP OCH NED PÅ FORDONSVÄRLDEN 

Senaste nytt

EDAG Engineering Group AG har förvärvat samtliga aktier i HRM Engineering AB, placerade i Göteborg, Sverige, med verkställan den 1 juni 2017.

mer

EDAG på FKGs underleverantörsdag i Göteborg.

mer

Onsdagen den 6 April 2016 fick våra kunder i Sverige chansen att få en exklusiv inblick i framtidens mobilitet.

mer