• 50 years EDAG: Tomorrow Now.

  • MATERIALEN SOM SKAPAR FÖRÄNDRING

    EDAG LIGHT COCOON – MÖJLIGT PARADIGMSKIFTE FÖR FRAMTIDENS MOBILITET

  • EN LADDNING TACK!

    VARFÖR SMARTPHONEN FÖRÄNDRAR TRAFIKFÖRHÅLLANDENA

  • ADDITIV TILLVERKNING (3D-PRINT)

    HUR ”EDAG GENESIS” VÄNDE UPP OCH NED PÅ FORDONSVÄRLDEN 

HRM EDAG – En översikt

Historik

HRM EDAG bildades 2017 när HRM Engineering och EDAG Engineering AB gick samman. Båda företagen har en lång och framgångsrik historia som partners till, i första hand fordonsindustrin, men också inom andra områden som energi, miljö och akustik.

mer

HRM Engineering bildades 1984 under namnet HRM/Ritline när Konstruktionsbyråerna Ritline och Hagman&Mölnlycke gick samman. 1990 förvärvade Ritlineägarna Anders Ulriksson, Håkan Carlström och Jan Ulriksson hela verksamheten och 2010 gick Mats Rogbrant, VD sedan 2008; in som delägare.

HRM Engineering hade tidigt miljöteknik i sitt erbjudande och man var också blande de allra första att bygga upp kompetens kring elektromobilitet och konstruktion av elektriska drivlinor. Den här kompetensuppbyggnaden gjorde också att HRM Engineering fick allt fler internationella kunder, och företaget har haft viktiga uppdrag hos flera elfordonstillverkare.

EDAG Sverige har en historia som går tillbaka till 1950-talet när Bernt Nord på konsultbasis utvecklade produktionsutrustning åt bland annat SKF och Volvoföretagen. Under hela andra halvan av 1900-talet byggde Ingenjörsfirman B. Nord AB upp en stark position i framför allt Västsverige, där fordonsindustrin dominerar.

1999 förvärvade Wolfgang Rücker företaget som då blev en del av Rücker Star Design Group. Namnet blev Rücker Nord AB, som en referens både till ursprunget och det faktum att det var Rückers mest nordliga verksamhet. 2014 förvärvade EDAG Engineering AG det växande företaget som fick namnet EDAG Engineering AB

HRM EDAG är idag en stark aktör med specialistkompetens inom fordonsutveckling, produktutveckling, produktionsteknik, kvalitet och akustik. Viktiga områden är e-mobilitet, uppkopplade tjänster och lättviktskonstruktion.

 mindre

Verksamhetsorter

 

mer

Kunder

Våra kunder är vår bästa referens

mer

Volvo Cars
AB Volvo
Eriksson
Delphi Automotive
Lear Corporation
Yazaki

 mindre