• 50 years EDAG: Tomorrow Now.

  • MATERIALEN SOM SKAPAR FÖRÄNDRING

    EDAG LIGHT COCOON – MÖJLIGT PARADIGMSKIFTE FÖR FRAMTIDENS MOBILITET

  • EN LADDNING TACK!

    VARFÖR SMARTPHONEN FÖRÄNDRAR TRAFIKFÖRHÅLLANDENA

  • ADDITIV TILLVERKNING (3D-PRINT)

    HUR ”EDAG GENESIS” VÄNDE UPP OCH NED PÅ FORDONSVÄRLDEN 

ADDITIV PRODUKTION (3D-PRINTNING)

HUR "EDAG GENESIS" VÄNDE FORDONSBRANSCHEN UPP OCH NER

Alla pratar om "3D-printning". När 3D-skrivare för konsumenter för 1000 € började komma ut på marknaden blev det tydligt vilken potential denna teknologi har inom fordonskonstruktion. Additiv produktion tillämpas redan inom rymdindustrin och medicinsk teknologi, men än så länge nästan exklusivt för prototyper inom fordonsindustrin.

Teknologin är redo för nästa steg

Men hur ser framtiden ut för denna teknik? Kan additiv produktion bli mer än bara snabb prototyptillverkning i fordonsbranschen? Kan den göra mer? På EDAG tror vi att dessa processer är redo för nästa steg. Ett steg som revolutionerar och utvidgar de klassiska produktionsprocesserna och strukturella designmetoderna. Detta har blivit möjligt tack vare de senaste framstegen inom utvecklingen, vilket gör det möjligt att representera extremt komplexa och högeffektiva strukturer via denna process.

Med "EDAG Genesis", företagets utställningsobjekt på Geneva Show 2014, har EDAGs utvecklare tagit fram en visionär inblick i det som mycket väl kan vara nästa industriella revolution inom fordonsutveckling och produktion. Vårt utställningsföremål, "EDAG GENESIS" kan ses som en symbol för den nya frihet och de utmaningar som additiva produktionsprocesser kommer att ge designers och ingenjörer inom utveckling och produktion. Additiv produktion kommer att göra det möjligt att komma mycket närmare naturens konstruktionsprinciper och strategier. Utvecklat funktionellt och evolutionärt till optimerade strukturer som man kan lära sig något av. Hela processen är dessutom verktygslös, resurssnål och miljövänlig.

Implementera naturen som modell utan kompromisser

"EDAG GENESIS" baseras på bioniska mönster av en sköldpadda, som har ett skal som sörjer för skydd och dämpning och som är en del av djurets skelett. Skalet liknar en "sandwich"-komponent, med fina, invändiga benstrukturer som ger skalet dess styrka och stabilitet. Konceptet avspeglas i utställningsföremålet. I "EDAG GENESIS" är skelettet mer av en metafor; i detta fall utgör den inte en del av ett muskel- och skelettsystem, utan ger i stället extra säkerhet för passagerarna. Ramverket påminner om en naturligt utvecklad skelettram, vars form och struktur bör göra en sak fullständigt klar: dessa organiska strukturer kan inte tillverkas med vanliga verktyg! Trots att sköldpaddan har haft miljontals år på sig att utvecklas för att anpassa sig och t.ex. skapa sitt "passagerarsäkerhetssystem" perfekt, dock är människan teoretiskt sett bara i början av ett möjligt paradigmskifte. De traditionella reglerna för design, med begränsningar orsakade av produktion, kommer att spela endast en mycket liten roll inom additiv produktion och naturens välbeprövade och testade konstruktionsmetoder kan också tillämpas i en verklig situation med serieproduktion, något som tidigare var otänkbart.

Fordonsutveckling kan behöva en grundläggande omprövning

Den inverkan det kan ha på status quo för fordonsutveckling är enorm. Den stora frihet som additiva produktionsprocesser medför, gör det möjligt att utforma lastspecifika, kollisionsoptimerade, bioniska och multifunktionella delar, samtidigt som man säkerställer idealisk väggtjocklek (ingen överdimensionering) och enastående materialegenskaper. Den fördel som visar sig vara avgörande i att driva vårt samhälle framåt är framtidens CO2-reducerande fordonskaross. Additiva tillverkningsprocesser kommer också att föra med sig en hel del förändringar ur en logistisk synvinkel, för att nämna en annan av de otaliga fördelerna. Framtida decentraliserade produktionsstrukturer kommer t.ex. att tillåta en hög grad flexibilitet och effektivitet inom produktutvecklingen. Föreställ dig t.ex. att komponenter och reservdelar bara skulle skrivas ut eller genereras på begäran eller vid reparation.

Även om industriell användning av additiva produktionsprocesser fortfarande ligger i sin linda, innebär dess revolutionerande fördelar att tekniken definitivt är ett tema inför framtiden. Som "EDAG Genesis" bevisar är det redan rimligt och realistiskt att anta att det snart är möjligt att använda konceptet för att producera komponenter och sedan i nästa fas ävan i moduler och montage.

Enligt det kinesiska ordspråket börjar varje resa med ett första steg.