• 50 years EDAG: Tomorrow Now.

  • MATERIALEN SOM SKAPAR FÖRÄNDRING

    EDAG LIGHT COCOON – MÖJLIGT PARADIGMSKIFTE FÖR FRAMTIDENS MOBILITET

  • EN LADDNING TACK!

    VARFÖR SMARTPHONEN FÖRÄNDRAR TRAFIKFÖRHÅLLANDENA

  • ADDITIV TILLVERKNING (3D-PRINT)

    HUR ”EDAG GENESIS” VÄNDE UPP OCH NED PÅ FORDONSVÄRLDEN 

FOTGÄNGARSKYDD FÖREKOMMER INTE ENDAST PÅ VÄGEN

NÄR STANDARDEN FÖR FOTGÄNGARSKYDD GÅR LÄNGRE ÄN LAGBESTÄMMELSERNA

Sportig design är trendig! Ung, dynamisk och expressiv - värderingar du ofta hittar hos moderna fordon från premiumtillverkare. De skapar ett designspråk som tar sig uttryck överallt på bilen: en platt design och en låg front. Det som först verkar vara så positivt kan visa sig vara en nackdel ur andra aspekter vid en närmare titt.

Även om platta motorhuvar kan vara mycket tilltalande, kan de vara dödliga för fotgängare i händelse av en kollision. Fotgängaren slängs upp på motorhuven vid kollisionen på grund av den platta formen. Det är en upplevelse man kan vara utan.

Konflikt mellan design och säkerhet

Man behöver inte vara utvecklingsexpert för att förstå att konflikter kan uppstå mellan designers och säkerhetsexperter. Den ena sidan tycker att utseendet skall vara platt och strömlinjeformat, medan den andra kämpar för säkerheten för andra trafikanter. "Jag kan minnas spännande projekt där designers, personer ansvariga för paketlösningen och experter på funktionell säkerhet och fordonssäkerhet alla satt vid samma bord. Det krävdes utbildningsinsatser för att visa att det som är bäst för alla parter kan vara realistiskt", minns Maren Finck, expert och projektledare för fordonssäkerhet ochfotgängarskyddvid EDAG.

EDAG bestämde sig medvetet för att ta itu med denna konflikt och jobbar på smarta lösningar tillsammans med de stora bilmärkena. Den bakomliggande tanken är att skjuta ut motorhuven några centimeter högre upp vid en kollision med hjälp av en pyroteknisk laddning. Det är bara några centimeter det handlar om, men det gör en stor skillnad, eftersom rörelsekraften i kollisionen absorberas av motorhuvens deformation i stället för t.ex. en kollision med motorn. Ytterligare krockkuddar, fastsatta på utsidan av fordonet särskilt för fotgängare, ger extra stöd. För designers betyder detta koncept att knappt några begränsningar av designspråket behöver accepteras efterson en platt design forfarande kan upprätthållas initialt.

Den aktiva motorhuven

Konceptet med en aktiv motorhuv kanske inte ser ut som en absolut innovation i fordonsbranschen för en del iakttagare. Men stötfångaren utrustad med flera sensorer är definitivt just det. Ett kollisionsmönster skapas under en kollision med hjälp av trycksensorer och accelerationssensorer. En kollision med ett skyddsräcke, en tunna eller en skymd parkeringsautomat har en helt annan karaktär än en med en fotgängare. Med hjälp av olika mönster fattas ett beslut på bara några millisekunders tid, om motorhuven behöver skjutas upp eller inte. Detta förhindrar felaktiga åtgärder i hög utsträckning.

Säkerhetsåtgärder vid en eventuell kollision är också fastställda i lagstiftningen. Men trots all utveckling är EDAG inte tillfreds med att bara uppfylla kraven. Fotgängarskydd äger inte rum i ett laboratorium utan behöver visa vad det går för ute på vägarna. Därför är det inte underligt att EDAG har en annan målsättning - "vårt mål är att med gott samvete utveckla det bästa möjliga skyddet för andra vägtrafikanter. Det är en verklig belöning så som vi ser det!" säger experten Maren Finck.

Principer är viktiga

Experten ser också ett ännu större engagemang i s.k. aktiva säkerhetsåtgärder i framtiden. Dessa åtgärder ingriper före själva kollisionen eftersom de till viss del är förutseende. Om en kollision inte kan undvikas, trots att fordonet automatiskt slår till full broms (också en åtgärd inom aktiv säkerhet) kan exempelvis den aktiva motorhuven initieras mycket tidigare. Motorhuven kan dras längre upp eller extra stödluftkuddar kan aktiveras inom den tid som har vunnits.

Oavsett hur fotgängarskyddet ser ut imorgon eller i övermorgen: EDAGs experter visar att det handlar om principerna som du tillämpar i ditt eget arbete. Principen för att uppnå det som är bäst för fordonet, föraren och alla omkring dig, och att därför kunna ta ett steg längre teknologiskt.