• 50 years EDAG: Tomorrow Now.

  • MATERIALEN SOM SKAPAR FÖRÄNDRING

    EDAG LIGHT COCOON – MÖJLIGT PARADIGMSKIFTE FÖR FRAMTIDENS MOBILITET

  • EN LADDNING TACK!

    VARFÖR SMARTPHONEN FÖRÄNDRAR TRAFIKFÖRHÅLLANDENA

  • ADDITIV TILLVERKNING (3D-PRINT)

    HUR ”EDAG GENESIS” VÄNDE UPP OCH NED PÅ FORDONSVÄRLDEN 

DET SOM FÖRÄNDRINGARNA ÄR VÄVDA AV

EDAG LIGHT COCOON - MÖJLIGT PARADIGMSKIFTE FÖR FRAMTIDENS MOBILITET

Det har alltid varit svårt att bedöma den långsiktiga betydelsen av uppfinningar.  När Nikolaus August Otto uppfann fyrtaktsmotorn år 1862, var det många människor som inte förstod att denna milstolpe skulle förändra världen. Huruvida denna glimt av inspiration var den avgörande faktorn för bilens triumfer eller inte, är fortfarande oklart.  Men ändå var den viktig. Om och om igen har historien visat att det inte alltid är en stor idé som genererar ett paradigmskifte, utan en serie av små, mycket exakta impulser. 

Små, exakta utvecklingsimpulser är en av EDAGs specialiteter.  Ta en titt på maskiningenjörsserviceförsörjandets historia, så kommer du att påträffa impulser som det idag råder teknologisk och social konsensus kring. Hit hör samåkning och hållbar rörlighet, lättkonstruktionsteknologi och eller konceptet att använda fordons-IT för att göra mervärdet för eldriven rörlighet som blir mer tillgängligt. EDAG var först ut och drog uppmärksamhet till de frågor som diskuteras idag.  

Förändrad produktion

Som utvecklare av kompletta fordon har den Wiesbaden-baserade koncernen tagit dessa tankar ett steg längre. År 2014 utvecklade  EDAG Genesis- konceptet, med en helt ny inrikning. Genesis är ett bevis på det faktum att bilar kan produceras på ett nytt tillvägagångssätt, bättre och - framför allt - effektivare om vi förlitar oss på den teknologiska utvecklingen av 3D-printning och utvecklar den till ett gott syfte. I dialog med forskare och experter har företaget i Wiesbaden visat att de följande 20 åren kan leverera ett paradigmskifte inom fordonstekniken - eftersom det kan bli möjligt att skapa karosser och strukturer av alla slag i "printern". Ekonomiskt dyra produktionsverktyg och länkat till dessa, ekonomiskt restriktiva krav på utveckling och design, eller resursslukande logistik för transport av material - allt detta kan förändras de kommande decennierna och ersättas av effektivare produktion.

På samma vis som utvecklingen av motorn för över 150 år sedan, var Genesis bara en milstolpe, en liten knuff i rätt riktning – som mycket snart skulle följas av nästa. År 2015 visade ingenjörerna oss vad som kan åstadkommas med dessa inte längre så utopiska utvecklingsmetoder. Som kontrast till den ursprungliga modellen "Genesis" kan den senaste idén, EDAG Light Cocoon, ses som en skiss till för en teknologisk utveckling som ter sig rimlig – inte på 20 års sikt, utan inom de närmsta 10 åren.

Med naturen som förebild

Startpunkten var frågan hur det kunde vara möjligt att lägga fynden från Genesis i god användning inom fordonstekniken idag. Speciellt inom lättviktstillverkningen, en av EDAGs huvudsakliga utvecklingsfokuseringar.

Insikten att strukturer med en grundform inspirerad av naturen helt enkelt är stabilare och lättare har resulterat i en ny strategi för designen av EDAG Light Cocoon:s ytterhölje.

Med detta i åtanke tog ingenjörerna de beprövade och testade, strukturbärande fordonsytorna och man lät sig inspireras av löv och fladdermusvingar. Genom att kombinera de två, insåg de att det inte finns någon orsak till att bilens kaross skall betraktas som en sluten yta. I stället valde man ett tillvägagångssätt där material endast användes på områden där det var nödvändigt för funktion, säkerhet och för att göra karossen tillräckligt stark. Detta betyder att metallmantelytorna som vanligtvis täcker fordonets yta har brutits upp i delar.

Resultatet: "EDAGs Light Cocoon" visar upp samma slags stabila, trädgrensliknande bärande struktur som syns i naturen. Trots att mindre material har använts uppfylls alla krav som ställs när det gäller strukturellt viktiga komponenter.

Tack vare de verktygslösa produktionslösningarna som tillhandahålls vid additiv produktion, är det möjligt att skapa en bionisk design som är så komplex att det skulle vara omöjligt att producera dem genom den vanliga processen. 

Med Light Cocoon lyckades EDAG påvisa att bionisk design redan kan tillämpas med bärande delar.  Och att mervärdet av denna designprocess mer än väl rättfärdigar dess integration med fordonsutvecklingen.

Det som framtiden är vävd av

Skelettet av den lättrörliga EDAG Light Cocoon påminner om ett spindelnät – vilket skapar något av ett problem: oavsett hur lätt och skyddande denna stabila struktur är, skulle den vara olämplig för körning eftersom den inte är väderbeständig. Frågan var därför hur man gör för att skydda det inre medan man samtidigt visar upp bilens eleganta struktur.  Visserligen har tanken på att täcka bilen med väv en polariserande effekt – men i fallet med EDAG Light Cocoon är det logiskt. Ett hållbart, väderresistent material utvecklades i samarbete med specialisten på friluftskläder, Jack Wolfskin, för att få ett elegant material till fordonets "printade" struktur.

Det flexibla höljet kan väga så lite som 19 gram per kvadratmeter. Som jämförelse: vanligt papper väger 80 gram. Och förutom viktminskningen är lösningen hållbar ur fler aspekter: ingen mer färg, inga dyra kostnader vid skador, absolut frihet vid design och anpassning.

Belysning som ett verktyg för personlig design

LED används också för att belysa strukturen hos utställningsbilen från insidan. Inte bara i uppvisningssyfte, utan även för att göra skelettet synligt. Det gör det möjligt att personanpassa exteriören av fordonet, och därför även dess utseende generellt sett. Medan personanpassning idag är begränsad till valet av tillbehör, tar Cocoon även denna idé ett steg längre. Färgen på exteriören kan ändras efter behag för att passa förarens smak. Kunden blir själv en designer, med Cocoon som sin målarduk. Inställningarna för detta lagras inte i bilen, som man skulle kunna tro, utan hanteras på ett personligt konto.

Potential för teknologisk förändring

Sannolikheten att påträffa tygöverdragna bilar är mycket liten de närmsta åren. Ändå har en sak redan blivit uppenbar: nämligen att olika bärande fordonsdelar mycket snart kommer att baseras på EDAG Light Cocoon. Varför? Därför att om EDAG redan nu kan demonstrera, med hjälp av bionisk design och additiv produktion, att det är möjligt att producera bilar mer effektivt både ur ekonomisk och ekologisk synvinkel, och som ett resultat uppnå drastiska viktminskningar, så är det bara en tidsfråga innan idén blir standard. En standard som, likt Otto-bensinmotorn 1862, inte nödvändigtvis har en direkt inverkan på dagens rörlighet. Men som trots det har potential att åstadkomma en teknologisk omvandling och förändra vår värld mot det bättre. 


(10.3 MB / 00:58 min)