• 50 years EDAG: Tomorrow Now.

  • MATERIALEN SOM SKAPAR FÖRÄNDRING

    EDAG LIGHT COCOON – MÖJLIGT PARADIGMSKIFTE FÖR FRAMTIDENS MOBILITET

  • EN LADDNING TACK!

    VARFÖR SMARTPHONEN FÖRÄNDRAR TRAFIKFÖRHÅLLANDENA

  • ADDITIV TILLVERKNING (3D-PRINT)

    HUR ”EDAG GENESIS” VÄNDE UPP OCH NED PÅ FORDONSVÄRLDEN 

EN LADDNING TACK!

VARFÖR SMARTPHONEN ÄNDRAR TRAFIKVILLKOREN

Det finns knappast någon annan teknisk innovation som har förändrat våra liv de senaste åren så subtilt och snabbt som smartphonen. Det faktum att den nästan totalt har ersatt vårt fasta nät verkar bara vara en bisak.

En smartphone gör idag nästan allt som vi på något sätt löste på ett "parallellt" sätt förut - den är en kamera och ett fotoalbum, dagbok, spelkonsol, bankkontor, personlig tränare, kokbok, har tillgång till internet, hi-fi, vägvisning, satellitnavigering, tidtabeller och biljettförsäljning, knapp för att öppna dörren, luftkonditioneringskontroll, sökmotor och mycket mer. Och även om användningsmöjligheterna är nästan obegränsade, tack vare appar och tekniska nätverk, måste smartphone-användare kämpa med en begränsning som knappt spelade någon roll när mobiltelefoner bara var mobiltelefoner: beroendet av en strömkälla. Apparater som används så intensivt måste helt enkelt laddas via ett strömuttag oftare.

Från smartphonen till bilen till strömkällan

Även om denna koppling först kan verka lite djärv står EDAG i startgroparna för att bygga en bro från smartphonen till bilen till strömkällan - och tillbaka. Med två kompetenscentra som enbart jobbar med frågorna  elektrisk mobilitet och bil-IT/konduktivitet och tillhörande arbetsuppgifter. Med inriktat, delvis självständigt och delvis projektrelaterat utvecklingsarbete, och genom ett nära samarbete med forskare, vill dessa centra lösa just de problem som fordonsbranschen för närvarande står inför - särskilt när det handlar om implementeringen av dessa innovativa teman i våra dagliga liv.

Rörlighetsomvandlingen är en laddningsfråga

Men var exakt är länken till våra smartphones? Allting börjar med laddning! Framtiden tillhör, utan tvekan, alternativa motorer och särskilt eldriven rörlighet. Emellertid verkar genomförandet vara en aning trögt för tillfället - det känns åtminstone som om många fler eldrivna fordon skulle kunde vara ute vägarna, eftersom tekniken redan finns. Det faktum att "rörlighetsomvandlingen" utvecklas lite vacklande beror främst på bristen av, och ännu inte standardiserad, infrastruktur - folk som kör elbil behöver ju kunna ladda den.  Och detta gäller inte endast garaget där hemma - utan var de än behöver ström. "Sektorn undersöker två möjligheter för tillfället", säger Heiko Herchet, fordons-IT- och elbils-expert på EDAG. En metod är långsam laddning via de tillgängliga, men varierande nationella hushållsuttagen och den andra är utvecklingen av en helt ny standard som tillåter snabbladdning. Den ena metoden utesluter inte den andra, men de behöver vara optimerade, eller väl genomtänkta - det handlar om elektricitet och därför behövs säkerhet trots allt. Säkerheten borde vara garanterad när folk laddar sina bilar." EDAGs kompetenscentrum för eldriven rörlighet jobbar inte bara med utvecklingen av sådana standarder och tillhörande säkerhetsaspekter, utan försöker också beakta nyutveckling, som trådlös laddning. Målet är att göra dessa metoder redo för produktion och att samtidigt peka ut eventuella samverkanseffekter och fördelar av standardisering som ett mellanled mellan energibransch och fordonstillverkare.

Hur fordons-IT och konnektivitet fungerar som hävstång för E-mobilitet

Även om smartphone-analogin verkar långsökt när det gäller laddning, drar den sig närmare om man tänker på temat nätverk. Det finns en orsak till att de två kompetenscentra arbetar hand i hand på visioner som sammanför smartphonen, elmotorer och framtida rörlighet. För det första borde smartphonen kunna hjälpa till att leta upp och reservera laddningsstationer för fordonet. Detta är logiskt eftersom denna service kan producera nya affärsmodeller, vilket gör integrationen av elektrisk mobilitet i våra dagliga liv mer attraktiv för leverantörer inom energi- och bilbranschen.  För det andra tänker vi redan på den urbana trenden med intermodal trafik. Det kan gälla transporter som använder sig av olika transportsätt, eller för att förenkla det hela, ett oberoende av bilen. Vi kan särskilt se hur smartphonen har förändrat användningen av transportmedel i storstäder. Taxitjänster via appar, kombination av buss- och järnvägstransport med hyr- och samåkningsbilar och t.o.m. samåkning med bil och cykel är redan verklighet i städerna. Denna gemensamma rörlighet ställer den urbana infrastrukturen och leverantörerna samt tillverkarna inför en ny utmaning - hur blir det med parkering, var kan fordonet tankas och laddas, och i synnerhet: hur är dessa system och leverantörer länkade till varandra? Dessa är frågor som man jobbar med inom innovationsnätverket, tillsammans med politiker, bransch, vetenskap, stadsplanerare, energileverantörer och operatörer. EDAG kompetenscentrum bevisade redan för många år sedan att det finns möjliga lösningar genom idén "EDAG LightCarSharing" - ett fordon som är skräddarsytt för behoven av samåkning och nu fungerar som ett förslag till utveckling av nya koncept och deras integration i framtida scenarier i städernas kollektivtrafik.

Snart inte överflödiga prylar längre

Om och hur dessa utvecklingar och idéer blir verklighet är oklart för tillfället. Men det vi vet är att våra liv och rörlighetsmönster håller på att förändras - tack vare nätverk, ny teknologi och smartphones. Appar för fordon är ännu bara trevliga tillbehör som används för att lyssna på musik eller manövrera dörrlåsen eller signalen. Men precis som smartphonen har lett till en radikal förändring på många områden av våra liv och blivit ett naturligt verktyg för miljoner människor, kommer den även att förändra vår rörlighet, våra transportmönster och sist men inte minst trafiken i sig själv. Det är bara en tidsfråga. Och det är en bra idé som EDAG jobbar på.