• ADDITIV TILLVERKNING (3D-PRINT)

  HUR ”EDAG GENESIS” VÄNDE UPP OCH NED PÅ FORDONSVÄRLDEN 

 • FOTGÄNGARSKYDD INTE BARA UTE PÅ VÄGEN

  NÄR STANDARDEN FÖR FOTGÄNGARSKYDD GÅR LÄNGRE ÄN LAGBESTÄMMELSERNA

 • EN LADDNING TACK!

  VARFÖR SMARTPHONEN FÖRÄNDRAR TRAFIKFÖRHÅLLANDENA

 • MATERIALEN SOM SKAPAR FÖRÄNDRING

  EDAG LIGHT COCOON – MÖJLIGT PARADIGMSKIFTE FÖR FRAMTIDENS MOBILITET

Tester och CAE

En lösning är bara så bra som vad den levererar när den tas i bruk. Oavsett vad du utvecklar, måste du vara säker på att dina lösningar fungerar just så som du lovat när din kund tar dem i bruk. Med vårt breda spektrum av testtjänster och djupgående kunskap, vet vi vad som verkligen räknas. Virtuella eller faktiska metoder, komponenter eller hela fordon, testsystem eller tester av material i vårt eget ackrediterade testlaboratorium - låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning, och ge tidig, slutgiltig och validerad återkoppling från verkliga scenarier.

CAE

Genom att validera produkter och produktegenskaper i ett tidigt skede kan man förkorta utvecklingsperioderna, minska kostnaderna och sist men inte minst förbättra produkterna. Huvudfaktorerna i detta sammanhang är virtuell simulering och test inom ramen för datorassisterad ingenjörskonst (CAE). Det som kan simuleras när konceptet fortfarande är i ett tidigt stadium behöver inte konstrueras senare, vilket är en process som är både komplex och dyr.

Se vår internationella webbsida för mer information


Dimensionshantering

I moderna bilar är det viktigt att upprätthålla konstant avstånd mellan närliggande delar. Minsta möjliga avstånd och låg tolerans är indikatorer på hög kvalitet och bättre fordon. Detta är ett lätt igenkännligt kvalitetskännetecken som omfattas av allt strikare krav. Vi betraktar dimensionshantering (toleransstyrning) som ett sätt att tillåta största möjliga komponenttoleranser under utvecklingsfasen samtidigt som geometriska kravspecifikationer uppfylls. Fördelen för dig är uppenbar – den höga, reproducerbara geometriska kvaliteten på dina produkter och därmed bättre fordon för dina kunder.

Se vår internationella webbsida för mer information


Testlaboratorier

Idag måste komponenter vara effektivare än någonsin tidigare. Varje material måste prestera till max. Inte bara en gång, utan under hela fordonets livstid. Vi har erfarenheten och ett brett sortiment av testutrustning och inrättningar för att garantera funktionalitet och hållbarhet. Våra laboratorier analyserar och testar komponenter, moduler och t.o.m. kompletta fordon åt dig. Här ligger vårt huvudfokus på komponenter tillverkade av polymermaterial, simulering av åldrande och väderbeständighet, akustik, termiska egenskaper, elektriska och elektroniska komponenter.

Konceptstudier eller standardkomponenter – vi kan visa dig de bästa vägarna mot framgång.

Se vår internationella webbsida för mer information


Testsystem

Att ha egna provnings- och testcentra ökar flexibiliteten inom fordonsutvecklingen. Vi kan hjälpa till att lösa alla dina problem med testverksamhet i utveckling och produktion. Vår avdelning för testteknik i Recklinghausen erbjuder ett brett spektrum av tjänster inom design, utveckling, konstruktion, montering och underhåll av provbänkar – inkl. teknikansvar under hela processen, från analys av testmetoderna till nyckelfärdig installation.

Se vår internationella webbsida för mer information


Validering och certifiering

Validerings- och certifieringsprocessen är en av de viktigaste milstolparna i processen med att skapa en ny fordonsgeneration. Det är där det avgörs om ett fordon, ett koncept eller en prototyp uppfyller kriterierna för SOP och klarar lagkraven. Som experter inom fältet komplett fordonsutveckling vet vi att ett holistiskt synsätt på utvecklingsprocessen kan göra all skillnad i världen.

Se vår internationella webbsida för mer information


Fotgängarskydd

När det gäller fordonssäkerhet är det inte längre tillräckligt att koncentrera sig på bara passagerarna. För att kunna garantera säkerheten för både förare och andra trafikanter måste man hålla ett öga på allt som försiggår runt fordonet. Detta betyder att för oss är fotgängarskyddet ett nyckelelement för fordonsutvecklingen. Vår expertkunskap, som börjar med projektledning och simulering, täcker alla områden fram till tester i våra fullt utrustade provbänkar. På många platser, också nära dig.

Se vår internationella webbsida för mer information