• ADDITIV TILLVERKNING (3D-PRINT)

  HUR ”EDAG GENESIS” VÄNDE UPP OCH NED PÅ FORDONSVÄRLDEN 

 • FOTGÄNGARSKYDD INTE BARA UTE PÅ VÄGEN

  NÄR STANDARDEN FÖR FOTGÄNGARSKYDD GÅR LÄNGRE ÄN LAGBESTÄMMELSERNA

 • EN LADDNING TACK!

  VARFÖR SMARTPHONEN FÖRÄNDRAR TRAFIKFÖRHÅLLANDENA

 • MATERIALEN SOM SKAPAR FÖRÄNDRING

  EDAG LIGHT COCOON – MÖJLIGT PARADIGMSKIFTE FÖR FRAMTIDENS MOBILITET

FORDONSFUNKTION

Den som köper en ny bil gör troligen sitt livs näst största affär, efter sin bostad. Förväntningarna på den nya bilen är höga och väl bakom ratten ska allt fungera snabbt, intuitivt och säkert. 

Upplevelsen i bilen har idag blivit ett av de starkaste argumenten. Klimat, komfort, säkerhetsfunktioner och uppkopplade tjänster är till stora delar integrerade och kräver ett gemensamt synsätt i utvecklingsarbetet.

HRM EDAG har verktygen för att stärka ditt varumärke och göra dina kunder nöjda.

Fordonssäkerhet

Med ”integrerad säkerhet” avses samspelet mellan aktiva och passiva säkerhetskrav, d.v.s. överensstämmelse med relevanta säkerhetskrav, inkl. certifiering. För oss betyder det ännu mer: våra experter på fordonssäkerhet involveras redan i konceptfasen. Det är en stor fördel eftersom de flesta modifieringar som görs av fordonets struktur och interiörkomponenter i detta skede påverkar deformationsegenskaperna hos bilen vid en eventuell kollision.

Se vår internationella webbsida för mer information


Kylning / luftkonditionering

Mycket har hänt sedan det första luftkonditioneringssystemet kom. Från att ursprungligen ha varit ett enkelt sätt att tillföra friskluft, har dessa system utvecklats till intelligenta automatiska klimatkontroller som har en mycket positiv inverkan på miljön i kupén. Bortsett från trivselfaktorn har luftkonditioneringen även andra funktioner: en bra miljö hjälper t.ex. till att förbättra förarens koncentration. Moderna system är enormt viktiga för en säker körning – de förebygger imbildning, avlägsnar isfläckar och tar bort fukt.

Se vår internationella webbsida för mer information


Komponentutveckling och integration

Från konceptfasen och fram till starten av produktionen optimerar vi funktioner, kostnader och tidsgränser för komponentgrupperna, säkerhetsbälten, krockkuddar, ratt och störtbågssystem på modulnivå. Och självklart integrerar vi dem i fordonet som helhet. För förankring av bälten, skiftesmekanism eller fönsterkuddar: vi är dina experter på integration av komplexa komponenter.

Se vår internationella webbsida för mer information


Akustik, vibration och körkomfort

Akustik och komfort har en avgörande roll för körupplevelsen i moderna bilar. Bara om bilen är så tyst som möjligt och ger maximal vibrations- och körkomfort kommer den att göra ett bestående intryck på kunden. Vi lägger stor vikt på en trevlig körupplevelse och därför jobbar vi på akustiska och vibrationsrelaterade egenskaper hos moderna bilar. Vårt mål är att medvetet designa fordonets ljud i linje med fordonets karaktär och konceptet i sin helhet. Ett mål som uppfyller kraven från omdömesgilla kunder.

Se vår internationella webbsida för mer information

Här på HRM Muller, vårt mål är att ge våra kunder de mest effektiva tjänsterna.

Våra team på HRM Muller är utrustade med en omfattande kunskap inom strukturell dynamik, mekaniska vibrationer och akustik. Med hjälp av toppmoderna mätsystem och analysverktyg är vi dedikerade att erbjuda pålitliga och optimala resultat. Våra fokusområden är Automotive NVH, Building Acoustics, Noise and Vibration Root Cause Analysis, Mechanical/Structural System Diagnostisk och Prognostisk Health Management.

Som den skandinaviska försäljnings- och supportagenten för Müller BBM VibroAkustik System har vi en omfattande expertis inom PAK-mätsystem och kan delta i projekt från tidiga skeden till slutförandet. PAK tillhandahåller en allsidig lösning för mätning, analys och utvärdering av ljud- och vibrationssignaler och har funnit bred och positiv resonans över hela världen tack vare sin relevans inom området och sin höga flexibilitet.


Aerodynamik

Poängen med aerodynamik är att göra det möjligt för ett fordon att färdas mot vinden med så lite luftmotstånd som möjligt. Detta är enormt viktigt eftersom experter ser aerodynamisk optimering – med många andra förbättringar gällande vikt och motoreffektivitet – som ett effektivt sätt att minska bränsleförbrukningen. Här krävs expertkunnande, eftersom det är viktigt att analysera effekterna på fordonsmanövreringen, men också t.ex. på fotgängarskyddet. Det sistnämnda står ibland i konflikt med superstrukturer av fordon som blir allt plattare och mer strömlinjeformade.

Se vår internationella webbsida för mer information


Drivlina / chassi

Idag räcker det inte med att utveckla nya slags drivlinor och chassikoncept. Nyckeln ligger snarare i intelligent integration med konceptet i helhet eller det kompletta fordonet.

Vår avdelning för Fordonsintegration drivlina / chassi hjälper dig med detta . Vi tar ansvar för den fungerande integrationen av drivlina och chassi i fordonet. Vårt utbud av tjänster sträcker sig från genomförbarhetsstudier och koncept för serietillverkning till rekommendation för godkännande och urvalstester av systemen i leverantörernas lokaler och kundernas anläggningar.

Se vår internationella webbsida för mer information