• ADDITIV TILLVERKNING (3D-PRINT)

  HUR ”EDAG GENESIS” VÄNDE UPP OCH NED PÅ FORDONSVÄRLDEN 

 • FOTGÄNGARSKYDD INTE BARA UTE PÅ VÄGEN

  NÄR STANDARDEN FÖR FOTGÄNGARSKYDD GÅR LÄNGRE ÄN LAGBESTÄMMELSERNA

 • EN LADDNING TACK!

  VARFÖR SMARTPHONEN FÖRÄNDRAR TRAFIKFÖRHÅLLANDENA

 • MATERIALEN SOM SKAPAR FÖRÄNDRING

  EDAG LIGHT COCOON – MÖJLIGT PARADIGMSKIFTE FÖR FRAMTIDENS MOBILITET

Elektronik / Mjukvara

Elektronik och mjukvarusegmentet inom HRM EDAG är experter på relevant teknik inom: automatiserad körning, aktiv och passiv säkerhet, uppkopplade fordon, e-mobility, digitalisering och mobila tjänster samt komplett E/E fordonsutveckling. Våra kunder drar nytta av ett omfattande tjänsteutbud, välutbildade och nätverkande team och en stark innovativ kraft.

Bilindustrins starka dynamiska marknad, med dess nya aktörer från IT och datavetenskap samt kraven på mobila tjänster går snabbare framåt än någonsin. Som en proaktiv ingenjörspartner välkomnar vi den här utvecklingen genom att anpassa vårt tjänsteutbud och kombinerar vår kompetens & expertis för att forma ett starkt och flexibelt erbjudande från vårt elektronik- och mjukvaruteam. 

Vi utvecklar allting som våra kunder behöver - Från den första kravspecifikationen till slutlig serieproduktion: – hårdvara, programvara eller validering av komponenter, system och kompletta fordon. Med andra ord: vi erbjuder många olika framtida möjligheter inom mobila transportlösningar, både idag och i framtiden - och allt från en enda leverantör.

Fordonselektronik


Alla relevanta E/E-ämnen, från, fordonskoncept till serieutveckling, dvs., utveckling av fordonets arkitektur och elektriska system, energihantering och test/validering inklusive fordonskonstruktion/idrifttagning och homologeringen.


e-Mobility & HV batteri


Utveckling av komponenter, studier och prototyper till integration och idrifttagning, inklusive alla relaterade test- och valideringsprocedurer. Inkluderar hela e-mobility systemet : minne och givare, styrmoduler, elmotor, HV-kabelsystem till laddningsinfrastrukturen,omvandlare och växelriktare.


Autonom körning och aktiv säkerhet


Plattformen för omfattande fordonsautomation: från sensorteknik och integration av omgivningen till utveckling av assistans och avancerade automatiska körfunktioner. Konstruktion och tillverkning av högprestandasensorer och styrsystem samt i kombination och integration av olika system i fordonet, samt kommunikation mellan fordon och omgivningen med geobaserad information. 


Uppkoppling och användarupplevelse


Framtidens bil är den centrala delen av IoT och är därför alltid uppkopplad. Från anslutningsarkitekturen, den funktionella integrationen och hela kedjan av validering av onlinetjänster inom fordonet till det tillhörande digitala "ekosystemet". Med vår omfattande utvecklingskompetens och en kraftfull testinfrastruktur erbjuder vi sofistikerad dataanalys och komplex datasäkerhet.


Komfort & passiv säkerhet


Utvecklingen av den traditionella interiörelektroniken för fordon, med ett särskilt fokus på komfort och s karosselektronik. Vi arbetar med utveckling och integration av lednings- och komfortkontrollenheter och alla aspekter relaterade till passiv säkerhet. Vi utnyttjar vår djupa förståelse för de giltiga standarderna för hårdvaru- och mjukvaruutveckling inom  bilelektronik samt en omfattande teknologiportfölj för virtuell och fysisk funktionssäkring på olika nivåer med komponenter, system och fordon, inklusive testspecifikation, utveckling  av testskript och testanalyser.


Mobila tjänster och appar


Big Data kommer helt att förändra bilindustrin. Syftet med vårt arbete är att koppla ihop  föraren med fordonet och miljön, och  därigenom den digitala omvandlingen av fordonet. Allt detta görs parallellt med utveckling och integrering av mjukvarulösningar samt innovativa produkter för morgondagens ihopkopplade verklighet.