• ADDITIV TILLVERKNING (3D-PRINT)

  HUR ”EDAG GENESIS” VÄNDE UPP OCH NED PÅ FORDONSVÄRLDEN 

 • FOTGÄNGARSKYDD INTE BARA UTE PÅ VÄGEN

  NÄR STANDARDEN FÖR FOTGÄNGARSKYDD GÅR LÄNGRE ÄN LAGBESTÄMMELSERNA

 • EN LADDNING TACK!

  VARFÖR SMARTPHONEN FÖRÄNDRAR TRAFIKFÖRHÅLLANDENA

 • MATERIALEN SOM SKAPAR FÖRÄNDRING

  EDAG LIGHT COCOON – MÖJLIGT PARADIGMSKIFTE FÖR FRAMTIDENS MOBILITET

ELEKTRICITET OCH ELEKTRONIK

Idag växer kraven på system förarassistans, komfort- och informationssystem – och hur de samverkar. Framtidens fordonsutveckling kommer till stor del att domineras av innovationer inom elektronik och programvara. Inte minst med tanke på förarlösa fordon och uppkopplade tjänster.

EDAG är kvalitetsledande inom E/E-tekniksegmentet med mer än 1500 ingenjörer och tekniker världen över. Som din utvecklingspartner tar vi ansvar inom komponentutveckling, systemutveckling och generell fordons- eller variantutveckling.

Elektricitet / elsystem i bilar

Utvecklingen för elsystem i bilar definierar hur ledningarna läggs och skyddas i fordonet och hur kontrollenheterna ansluts. Detta kräver heltäckande förståelse för paketet och fordonet överlag eftersom kanalerna och komponenterna sträcker sig över hela fordonet och behöver konfigureras olika i olika modeller. Med vår erfarenhet inom utveckling av fordonets elsystem täcker vi inte bara in dessa krav. Vi kan också dra nytta av ett djupgående samarbete med fordonstillverkare och leverantörer av elsystem till bilar, främst med vår länk till viktiga utvecklingsverktyg för specifika kunder.

Se vår internationella webbsida för mer information


Komfort och karosselektronik

Omfattningen av elektroniksystem gör ett kvantsprång från en fordonsgeneration till nästa. Det påverkar inte endast fordonets grundfunktioner såsom interiör och exteriör belysning, dörr-, tak- och motorhuvskontroller och centralstyrningsutrustning, utan även komfortfunktioner som luftkonditionering och sätesinställningssystem. 

Se vår internationella webbsida för mer information


Förarassistans och säkerhetssystem

Förarassistans och säkerhetssystem ökar säkerheten och bekvämligheten på resan, då föraren får stöd av ett stort antal körfunktioner, t.ex. aktiv parkeringshjälp och aktiv utrymmesreglering, ner till den innovativa megatrenden med (delvis) förarlös körning. Passiva säkerhetssystem som krockkuddar, fotgängarskydd och fasthållningssystem ser till att följderna av en olycka hålls nere på ett minimum.

Se vår internationella webbsida för mer information


Infotainment och konnektivitet

Infotainmentsystemet håller föraren informerad om fordonets status och dess omgivning. Systemet underhåller också passagerarna med ett brett spektrum av media. Konnektiviteten sammanlänkar fordonet med dess omgivning, vilket skapar sömlös integrering med mobila enheter och tjänster. Detta är en av de största och mest innovativa tillväxtmarknaderna inom fordonsutveckling. Sammanlänkandet av funktioner och tjänster i och runt fordonet gör att kraven ökar hela tiden. I detta sammanhang fokuserar vi på utveckling, integration och validering av komponenter och system både i och utanför fordonet. 

Se vår internationella webbsida för mer information


Fordonselektricitet/elektronik över hela linjen

Ett stort antal bilmodeller, personanpassning, funktionsorientering – nyckelord som kräver en sak i utvecklingen: ett tänk som sträcker sig över avdelningsgränserna. En väl genomtänkt elektricitets-/elektronikarkitektur behövs för att hålla sig längst fram i komplexiteten med innovativa kundfunktioner. Som experter inom allmän fordonsutveckling vet vi, av erfarenhet från nationella och intenationella projekt, hur ett koncept som detta kan lanseras när andra avdelningar samarbetar, t.ex. kaross eller interiör, och hur de kan involveras i kundens specifika utvecklingsprocesser och verktyg.

Se vår internationella webbsida för mer information