• ADDITIV TILLVERKNING (3D-PRINT)

  HUR ”EDAG GENESIS” VÄNDE UPP OCH NED PÅ FORDONSVÄRLDEN 

 • FOTGÄNGARSKYDD INTE BARA UTE PÅ VÄGEN

  NÄR STANDARDEN FÖR FOTGÄNGARSKYDD GÅR LÄNGRE ÄN LAGBESTÄMMELSERNA

 • EN LADDNING TACK!

  VARFÖR SMARTPHONEN FÖRÄNDRAR TRAFIKFÖRHÅLLANDENA

 • MATERIALEN SOM SKAPAR FÖRÄNDRING

  EDAG LIGHT COCOON – MÖJLIGT PARADIGMSKIFTE FÖR FRAMTIDENS MOBILITET

DESIGNKONCEPT / UTSTÄLLNINGSBILAR

Aktuellt från designkoncept / utställningsbilar

HRM EDAG kan ta hand om din strategiska utvecklingsprocess, från vision och idé till färdig fysisk modell. Våra specialister inom design, formbestämning och prototyptillverkning genomför ditt projekt, antingen som en förstärkning av ditt utvecklingsteam eller som ett turnkeyprojekt internt på HRM EDAG.

Design

Utveckling av nya lösningar baserade på erfarenhet. Vårt team för designkoncept skapar visioner för dina framtidsfordon. Eftersom en vision ännu inte har blivit verklighet använder vi oss av både virtuella och fysiska modeller för att kontrollera dess genomförbarhet. Vi har stöd av experter från olika avdelningar; designstudio, ytmodellering och modellbygge.

Se vår internationella webbsida för mer information


Formbestämning

Perfekta ytor – EDAG Formbestämning

Formbestämning är en viktig gränsyta mellan avdelningarna för design och konstruktion. Det som är viktigt är att hitta rätt balans mellan designkraven och teknisk genomförbarhet. Lermodeller och virtuella modeller kan användas för att nå detta.

Se vår internationella webbsida för mer information


Skapande av modeller

Från visioner till modeller – EDAGs team för Modellskapande

Våra modellcenter skapar modeller av dina framtida fordon med hög noggrannhet. Yrkesfärdighet, uppmärksammande av detaljer och känsla för perfekta ytor är karakteristiska egenskaper hos våra modelltillverkare.

Se vår internationella webbsida för mer information