• ADDITIV TILLVERKNING (3D-PRINT)

  HUR ”EDAG GENESIS” VÄNDE UPP OCH NED PÅ FORDONSVÄRLDEN 

 • FOTGÄNGARSKYDD INTE BARA UTE PÅ VÄGEN

  NÄR STANDARDEN FÖR FOTGÄNGARSKYDD GÅR LÄNGRE ÄN LAGBESTÄMMELSERNA

 • EN LADDNING TACK!

  VARFÖR SMARTPHONEN FÖRÄNDRAR TRAFIKFÖRHÅLLANDENA

 • MATERIALEN SOM SKAPAR FÖRÄNDRING

  EDAG LIGHT COCOON – MÖJLIGT PARADIGMSKIFTE FÖR FRAMTIDENS MOBILITET

TEKNIK I NÄTVERK (V-MODELL)

Vårt dotterbolag EDAG Production Solutions är specialist på utveckling av hela fabriker, anläggningar och tillhörande processer.

När det gäller projektering och genomförande av utvecklingen av ditt flexibla produktionssystem på högsta tekniska och finansiella nivå , behöver du någon som förstår och kontrollerar produktionen som helhet. Vår erfarenhet och tekniska expertis, från planering till virtuell idrifttagning, är vår styrka.

I kombination med våra fordonsutvecklingsexperter har vi grundligt satt oss in i gränssnittet mellan produktionsutveckling och fabrikskonstruktion.

Detta betyder att vi alltid för fram förslag till utveckling avseende begränsningar och krav gällande produktion. Våra specialister inom ”digital ingenjörskonst” ger råd till både fordonsutvecklare och ingenjörer ute i fabrik baserat på virtuella modeller och simuleringar. I dialog med våra fordonsutvecklare konstruerar vi produktionsoptimerade produkter kombinerade med innovativ tillverkningsteknologi.

Vi erbjuder inte bara omhändertagande av de enskilda faserna i produktutvecklingsfasen, men också alla handelsfrågor som åtföljer fabriker och produktionssystem. Vi kan därför färdigställa fabriker med alla yrkesgrenar i beaktelse, inklusive tvärprocesser för atta på ett optimalt sätt kunna planera och ledsaga implementeringen från en och samma källa.

Se vår EDAG Production Solutions webbsida för mer information