• ADDITIV TILLVERKNING (3D-PRINT)

  HUR ”EDAG GENESIS” VÄNDE UPP OCH NED PÅ FORDONSVÄRLDEN 

 • FOTGÄNGARSKYDD INTE BARA UTE PÅ VÄGEN

  NÄR STANDARDEN FÖR FOTGÄNGARSKYDD GÅR LÄNGRE ÄN LAGBESTÄMMELSERNA

 • EN LADDNING TACK!

  VARFÖR SMARTPHONEN FÖRÄNDRAR TRAFIKFÖRHÅLLANDENA

 • MATERIALEN SOM SKAPAR FÖRÄNDRING

  EDAG LIGHT COCOON – MÖJLIGT PARADIGMSKIFTE FÖR FRAMTIDENS MOBILITET

Montering (fordonsberedningscentrum)

Huvudfokus ligger på plåtformning och produktion. Från metod- och verktygsframtagning via verktygs- och karosstillverkning och mekanisk produktion, till produktion av komponenter och moduler – allt som behövs för dagens småskaliga serier. Och eftersom nästan alla involverade i dagens fordonsutveckling rör sig i riktning mot lättkonstruktion, är vi också rätt kontakt i frågor som gäller moderna material och varmformning.

Se vår internationella webbsida för mer information