• ADDITIV TILLVERKNING (3D-PRINT)

  HUR ”EDAG GENESIS” VÄNDE UPP OCH NED PÅ FORDONSVÄRLDEN 

 • FOTGÄNGARSKYDD INTE BARA UTE PÅ VÄGEN

  NÄR STANDARDEN FÖR FOTGÄNGARSKYDD GÅR LÄNGRE ÄN LAGBESTÄMMELSERNA

 • EN LADDNING TACK!

  VARFÖR SMARTPHONEN FÖRÄNDRAR TRAFIKFÖRHÅLLANDENA

 • MATERIALEN SOM SKAPAR FÖRÄNDRING

  EDAG LIGHT COCOON – MÖJLIGT PARADIGMSKIFTE FÖR FRAMTIDENS MOBILITET

PILOTSERIECENTRUM

Smart utveckling kräver smart verkställighet. Varför? Därför att man först i implementeringsfasen kan se om utvecklingen är på rätt spår och faktiskt kan leverera det som var tänkt. Vore det inte bra om du hade en teknikpartner som inte bara tänker på den framtida implementeringen under utvecklingsskedet, utan aktivt planerar den? Genom att göra det visar vi kvaliteten och genomförbarheten för våra lösningar. Vårt företag EDAG Werkzeug + Karosserie GmbH erbjuder produkter och tjänster inom bearbetnings- och karossystem, inkl. prototypframtagning och serieproduktion.

EDAG WERKZEUG + KAROSSERIE GMBH

Huvudfokus ligger på plåtformning och produktion. Från metod- och verktygsframtagning via verktygs- och karosstillverkning och mekanisk produktion, till produktion av komponenter och moduler – allt som behövs för dagens småskaliga serier. Och eftersom nästan alla involverade i dagens fordonsutveckling rör sig i riktning mot lättviktskonstruktion, är vi också rätt kontakt i frågor som gäller moderna material och varmformning.

Karosstillverkning och prototypkonstruktion

Som en följd av ökade krav på produktvalidering kommer fysiska prototyper och lådbilar även framgent att vara centrala inslag i utvecklingsprocessen. Även om utvecklingsprocesserna har blivit mer avancerade, blir konstruktion och användning av prototyper allt viktigare, i synnerhet valideringar av den digitala motparten. Det stora utbudet av tillgängliga modeller och drivlinor och de olika marknadsegenheterna förstärker detta förhållande.

Se vår internationella webbsida för mer information