• ADDITIV TILLVERKNING (3D-PRINT)

  HUR ”EDAG GENESIS” VÄNDE UPP OCH NED PÅ FORDONSVÄRLDEN 

 • FOTGÄNGARSKYDD INTE BARA UTE PÅ VÄGEN

  NÄR STANDARDEN FÖR FOTGÄNGARSKYDD GÅR LÄNGRE ÄN LAGBESTÄMMELSERNA

 • EN LADDNING TACK!

  VARFÖR SMARTPHONEN FÖRÄNDRAR TRAFIKFÖRHÅLLANDENA

 • MATERIALEN SOM SKAPAR FÖRÄNDRING

  EDAG LIGHT COCOON – MÖJLIGT PARADIGMSKIFTE FÖR FRAMTIDENS MOBILITET

Elektrisk Mobilitet

Utsikten för en ny mobil generation

I en tid när tillgångarna av fossilt bränsle håller på att ta slut och priserna rakar i höjden, är elektrisk rörlighet en hörnsten för övergången mot ren energi. Tanken med nästan utsläppsfri rörlighet, helst baserad på förnybara energikällor, är inte bara socialt viktig, utan kommer också att bidra till att säkerställa framtida konkurrenskraft för fordonsbranschen och medelstora företag på den internationella marknaden.

Etableringen av vårt kompetenscentrum för e-rörlighet 2010 placerade oss bland de första tyska utvecklare som engagerade sig i idén med elrörlighet. I detta avseende betraktar vi oss inte bara som innovationspådrivare, utan även som en fristående länk mellan fordonsbranschen, energileverantörerna, systemleverantörerna och sist, men inte minst, konsumenterna.

Med en specialutvecklad drivlina, arkitektur, gränssnitt, kaross- och säkerhetslösningar, jobbar vi hela tiden framåt mot fortsatt utveckling på detta område och vi arbetar hand i hand med våra kunder för att göra verklighet av de visioner som formar nästkommande års mobilitet.