• ADDITIV TILLVERKNING (3D-PRINT)

  HUR ”EDAG GENESIS” VÄNDE UPP OCH NED PÅ FORDONSVÄRLDEN 

 • FOTGÄNGARSKYDD INTE BARA UTE PÅ VÄGEN

  NÄR STANDARDEN FÖR FOTGÄNGARSKYDD GÅR LÄNGRE ÄN LAGBESTÄMMELSERNA

 • EN LADDNING TACK!

  VARFÖR SMARTPHONEN FÖRÄNDRAR TRAFIKFÖRHÅLLANDENA

 • MATERIALEN SOM SKAPAR FÖRÄNDRING

  EDAG LIGHT COCOON – MÖJLIGT PARADIGMSKIFTE FÖR FRAMTIDENS MOBILITET

INGENJÖRSPARTNERN INOM FORDONSVÄRLDEN

Alla som arbetar med utveckling av fordon vet att det krävs mer än ren teknologi. Alltmer komplexa krav från marknaden, önskemål om individualitet samt hållbarhetsaspekten påverkar utvecklingen i lika hög grad som teknologiska framsteg. Idag räcker det inte att bara bygga en bil – man måste veta vad den skall tjäna för syfte. Man behöver också ha rätt inställning, så att man förstår vad marknaden verkligen behöver. 

Som en av de ledande fristående teknikpartners i den globala fordonsbranschen vet vi exakt vad som behövs när framtidsanpassade bilar skall utvecklas. Vår specialitet är komplett fordonsutveckling: rådgivning och stöd till våra kunder, från den allra första idén, fram till slutlig prototyp. Vi har också den expertis som krävs inom elektronikutveckling samt utveckling och uppförande av produktionsanläggningar .

Denna djupgående förståelse av fordonsutveckling och -produktion hjälper oss att hitta rätt lösning för dig. Inte bara en gång. Utan varje gång.